דלג על בר עליון
דלג על Banners
דלג על Banners
דלג על Banners
דלג על ניווט מהיר
דלג על Banners
מתי אתם עושים את זה?
דלג על Banners

עמותה בהקפאה: על הסכנה שביצירת ערוצי השפעה פוליטיים על המגזר השלישי

הגדלה


בתוך ידיעה עיתונאית שפורסמה ב-Ynet ולא עוררה הדים רבים בציבור, מסתתרת סוגיה חברתית עקרונית הקשורה למגזר השלישי, שיש לתת עליה את הדעת. אתר האינטרנט Ynet דיווח בתאריך 31.3.2014 כי שר האוצר העביר לוועדת הכספים של הכנסת בקשות של 61 עמותות לקבלת הטבות מס, לאחר שבקשות אלו 'הוקפאו' למשך זמן ממושך על ידי משרד האוצר. על אף שצריך לברך על העברת הבקשות לוועדת הכספים, עצם ההקפאה יש בה התפתחות מסוכנת, שחשוב לעמוד עליה ולהזהיר מפניה. בשביל להבין את הדברים יש צורך להסביר, בקצרה, כיצד שר האוצר מסוגל להשפיע על התנהלותן של עמותות באמצעות נהלי הטבות המס.

על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, אדם התורם מעל לסכום מסוים לארגונים ציבוריים (ובהם עמותות ללא מטרת רווח), ייהנה מזיכוי מס הכנסה בשיעור של 35% מסכום תרומתו. משמעות הדבר היא כי מתוך המס שינוכה לאותו אדם, או ארגון בסוף כל שנה, יופחת השיעור שמוכר לצורכי מס. זהו כלי משמעותי בידיהן של עמותות לגיוס כספים, שהרי באמצעות סעיף 46 המדינה למעשה מספקת תמריץ חיובי חזק לתרום כספים לגופים ציבוריים ולעמותות ללא כוונת רווח. ואולם תנאי מקדים להפעלת הסעיף הוא מתן אישור לעמותה וחתימה של שר האוצר וע"י ועדת הכספים של הכנסת.

בעבר, אישורים אלה ניתנו כדבר שבשגרה וללא התערבות הדרג הפוליטי, מיד לאחר קבלת אישור הדרג המקצועי במשרד האוצר (יש לציין כי לבד מהאישור של משרד האוצר, העמותות נדרשות לספק גם מסמכים נוספים, כגון אישורים מרשם העמותות ומרשות המיסים). ההתפתחות שבמסגרתה שר האוצר רואה לנכון להקפיא בקשות אלו היא בעייתית, והקושי מוחרף נוכח העובדה שגם לאחר שהבקשות הועברו לוועדת הכספים, שר האוצר החליט כי האישורים יינתנו לתקופה קצרה יחסית, בת שישה חודשים. זאת בניגוד לבקשות עבר, שאושרו לתקופה של שלוש שנים ויותר, או שהוארכו באופן טכני בלבד. הנימוק להחלטה זו הוא כי משרד האוצר מגבש קריטריונים חדשים לאישור בקשות אלו.

הבעייתיות שבהתנהלות משרד האוצר בפרשה זו נעוצה ביצירת ערוץ חדש של הפעלת לחץ על העמותות על ידי גורמים ממשלתיים. כידוע, חלק מן העמותות הפועלות במגזר השלישי מחויבות לאידיאלים ויעדים שאולי אינם עולים בקנה אחד עם המדיניות של משרד האוצר. ולמרות זאת, במסגרת חופש ההתאגדות, ניתן בישראל מרחב פעולה רחב לארגונים אלה, הן כתוצאה מתפיסת חשיבות התהליך שבמסגרתו אזרחים מתאגדים ומשפיעים על סביבתם, והן כתוצאה ממדיניות ליברלית שנוטה שלא להחיל תפיסה ערכית מסוימת בצורה כופה על האזרחים. בהקשר זה חשוב לזכור כי הפטור ממס לתרומות עבור עמותות המגזר השלישי, הוא למעשה דרך של המדינה לתמוך במגזר זה ולעודד העברת כספים אליו לשם קידומו. הקשחה זו של קבלת הפטור ממס לעמותות, על ידי שר האוצר, עלולה לפגוע משמעותית בפעילויות עבור מגזרים שונים שהמדינה הלכה וצמצמה את הסיוע להם, ואין להם די כוח פוליטי כדי להילחם עבור עצמם ולשפר את מצבם.

כמו גם, ההקפאה והעיכוב בפטור ממס של התרומות עלולה להביא לפגיעה מידית בפעילות היומיומית של העמותות. לכן, שינוי הסטטוס-קוו על ידי הכנסת האפשרות של הקפאת ההכרה בעמותות, על ידי שר האוצר, עלולה ליצור 'אפקט צינון', כלומר מצב שבו עמותות 'יחשבו פעמיים' לפני בחירה בנתיבי פעולה מסוימים, במיוחד כשהן עומדות בפני אישור בקשתן לפטור ממס, וזאת גם אם ערוץ הלחץ הזה לא יופעל יותר הלכה למעשה. במילים אחרות – החשש הוא ליצירת ערוץ השפעה עקיף של הדרג הפוליטי על עמותות במגזר השלישי. אם לא די בכך, עצם העובדה ששר האוצר בחר להקפיא בפועל בקשות ולמעשה בכך לא השאיר אפשרות זו בגדר אפשרות תיאורטית בלבד – מגבירה את החשש, ובמיוחד כעת, כאשר עמותות ייאלצו, לפחות לעתיד הנראה לעין, לקבל אישורים כאלה פעמיים בשנה, עד לאישור התקנות החדשות של משרד האוצר.

אמנם, מערכת היחסים בין המגזר השלישי לדרג הפוליטי הינה סבוכה, מורכבת ומושפעת תדיר מתנודות פוליטיות ושלטוניות, אולם טוב יעשה שר האוצר אם יודיע כי אישור בקשות לפטור ממס הוא הליך טכני ובירוקרטי בלבד, שאין צורך בהתערבות הדרג הפוליטי בו. המעמד החוקי והמשפטי של תרומות למגזר השלישי בפרט, ושל פעילות המגזר השלישי בכלל,  אינו ברור דיו. במקביל, הסתמנה בשנים האחרונות מגמה של צמצום התמיכה הכלכלית בעמותות ללא מטרת רווח, כחלק מנסיגה ממדיניות 'מדינת הרווחה' ומעבר לתהליכי הפרטה. ייתכן ויש אולי גם מקום לשמוח על כך ששר האוצר החליט לקבל החלטות עקרוניות בנושא, משום שהרפורמה של משרד האוצר יכולה להביא עמה גם תוצאות חיוביות של פיקוח התנהלות ותפקוד טוב יותר של המגזר השלישי (בהקשר זה אפשר לציין גם את הקמתם ופעולתם של ארגונים כגון 'מידות' ו'Guidestar' ישראל, המפקחים על התנהלותן של עמותות). אך יחד עם זאת, לא ברור האם ומתי מסקנותיו של משרד האוצר יינתנו בנושא זה, והאם יהיה בהן כדי לסלק את החשש העקרוני להתערבות בעייתית של הדרג הפוליטי בהתנהלות המגזר השלישי בישראל. על מנת לעשות כן, יהיה צורך ביצירת קריטריונים לאישור עמותות, שלא יהיו פוליטיים (גם לא בצורה עקיפה) אלא טכניים בלבד, ובגיבוש מדיניות ברורה יותר שתביא לקידום ושיפור המגזר השלישי ולא לפגיעה בו.

 

גפן לוז היא סטודנטית לתואר שני בניהול מלכ"רים, עובדת בתחום העלייה בסוכנות היהודית.

הדפסהשליחה לחברהגיבו לכתבה
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. מישי (2/07/2014 08:55:46)
2. גפן (3/07/2014 15:39:23)
דרונט בניית אתרים
מיסודה של עמותת נחשון
עבור לתוכן העמוד
התנדבות